NHÀ HÀNG EMCAS

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Nhà hàng

Chủ đầu tư: anh Thiện

Diện tích: 80m2