CAFE NONA

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: quán Cafe

Chủ đầu tư: Chị Châu

Diện tích: 40m2