CHUNG CƯ IMPERIA GARDEN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Thắng

Diện tích: 92m2