CHUNG CƯ SMART CITY

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Đức

Diện tích: 33m2