CHUNG CƯ GOLDEN LAND

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Tùng

Diện tích: 102m2