CHUNG CƯ THỐNG NHẤT COMPLEX

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Đức

Diện tích: 132m2