CHUNG CƯ MATRIX ONE

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Đức

Diện tích: 85m2