CHUNG CƯ GOLDMART CITY

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Thao

Diện tích: 134m2