NHÀ LÔ

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Nhà lô

Chủ đầu tư: anh Thịnh

Diện tích: 320m2