CHUNG CƯ SMART CITY

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: anh Tuyên

Diện tích: 54m2