CHUNG CƯ LUXURY PARK VIEW

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Chung cư

Chủ đầu tư: chị Vân Anh

Diện tích: 135m2