THẨM MỸ VIỆN EMCAS

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Loại hình: Thẩm mỹ viện

Chủ đầu tư: anh Thiện

Diện tích: 300m2